Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

cz:about:start [2012/11/18 21:24]
czjaromir
cz:about:start [2012/11/18 21:53] (current)
czjaromir
Line 22: Line 22:
===== Proč říkáme "wireless freedom" ? ===== ===== Proč říkáme "wireless freedom" ? =====
-Protože použitím OpenWrt můžete dosáhnout přesně toho. Tento článek [[doc:howto:user.advanced|advanced users]] vám může pomoci s tím  začít. +Protože použitím OpenWrt můžete dosáhnout přesně toho. Tento článek [[doc:howto:user.advanced|advanced users]] vám může pomoci s tím  začít
 + 
 +===== Proč bych měl použít OpenWrt ? ===== 
 + 
 +Protože otevřená architektura umožňuje použít plnohodnotnou kontrolu paketů, prevence průniků, a libovolný počet dalších věcí, které obvykle vyžadují velké náklady za hardware, lze s OpenWrt dělat efektivně. 
 + 
 +V současné době existuje více než 2000 softwarových balíčků v oficiálním repozitáři, a mnoho dalších které poskytla komunita. Počet kusů je důkazem účinnosti systému distribuce OpenWrt, která poskytuje možnost snadných portů balíčků a vytvořit si vlastní firmware .

Back to top

cz/about/start.txt · Last modified: 2012/11/18 21:53 by czjaromir