User Tools

Site Tools


cz:doc:start
This wiki is read only and for archival purposes only. >>>>>>>>>> Please use the new OpenWrt wiki at https://openwrt.org/ <<<<<<<<<<

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
cz:doc:start [2012/11/22 21:47]
cz:doc:start [2015/12/29 13:05] (current)
tmomas
Line 1: Line 1:
 +====== Dokumentace ======
 +Toto je poslední dokumentace projektu OpenWrt Wiki. 
 +
 +Starší OpenWrt návod lze najít zde: [[http://​kamikaze.openwrt.org/​docs/​openwrt.html|OpenWrt Manual]].
 +
 +===== O OpenWrt projektu =====
 +==== Předmluva ====
 +OpenWrt je vysoce rozšiřitelná GNU/Linux distribuce pro embedded zařízení... ​
 +[[cz/​about/​start|read more]].
 +
 +==== Historie ====
 +OpenWrt projekt byl spuštěn v roce 2004... [[about/​history|read more]].
 +
 +==== Novinky a nová vydání ====
 +
 +... [[https://​openwrt.org|read more]].
 +
 +==== Podporovaná zařízení ====
 +Zařízení která pracují s OpenWrt: [[toh:​start|Table of Hardware]].
 +
 +
 +===== Časté otázky a odpovědi (FAQ) =====
 +
 +[[doc:​faq|OpenWrt FAQ]]
 +
 +
 +===== Manuál pro začátečníky =====
 +OpenWrt umožňuje nainstalovat velice silnou a vysoce přizpůsobitelnou variantu Linuxu na Váš router... ​
 +
 +[[cz:​doc:​howto:​user.beginner|read more]].
 +
 +=====Instalace OpenWrt====
 +Instalace OpenWrt do specifických zařízení... [[doc/​howto/​generic.flashing|read more]].
 +
 +===== Konfigurace OpenWrt =====
 +
 +==== První přihlášení ====
 +OpenWrt nemá přednastavené heslo!... [[doc/​howto/​firstlogin|read more]].
 +
 +==== Základní konfigurace ====
 +Po prvním přihlášení můžeš nastavit přistup do vašeho routeru... [[doc/​howto/​basic.config|read more]].\\
 +
 +==== Sjednocené konfigurační rozhraní (UCI) ====
 +Zkratka UCI (Unified Configuration Interface) znamená Sjednocené konfigurační rozhraní a je určen k centralizaci celé 
 +
 +konfigurace... [[doc/​uci|read more]]
 +
 +==== Návody ==== 
 +... [[doc:​recipes:​index|read more]]
 +
 +==== Jak na to ====
 +Jak na to obsahuje dodatečné úkoly které je možné realizovat s OpenWrt např. nastavení print servru, použití vanilla ​
 +
 +firmware, instalace balíčků přes opkg a konfigurace... [[doc:​howto:​start|read more]]
 +
 +
 +===== Vytvoření OpenWrt =====
 +Tato stať se zaměřuje na kompilaci OpenWrt zdrojových kódů.
 +
 +^ Strana ^ Popis ^
 +| [[about:​toolchain|OpenWrt Buildroot — About]] | About OpenWrt Buildroot ​ |
 +| [[doc:​howto:​buildroot.exigence|OpenWrt Buildroot – Installation]] | Setting up an OpenWrt build system |
 +| [[doc:​howto:​build|OpenWrt Buildroot – Usage]] | Using the build system to compile OpenWrt |
 +| [[doc:​howto:​buildvm|Build VM]] | Using the build system to compile OpenWrt within a virtual machine |
 +| [[doc:​devel:​feeds|Feeds]] | Working with package feeds |
 +| [[doc:​howto:​obtain.firmware.generate|Image Generator]] | The Image Generator (aka Image builder) lets you create ​
 +
 +custom images without having to compile or setting up a build system |
 +| [[doc:​howto:​obtain.firmware.sdk|SDK]] | Using the SDK to compile package sources |
 +
 +==== Build HOWTOs ====
 +
 +[[doc:​howtobuild:​start|Build-HowTos]] include doing things from scratch and then using the Build System to obtain an 
 +
 +own firmware (see [[meta:​template_howtobuild]]):​
 +
 +^ Strana ^ Popis ^
 +| [[doc:​howtobuild:​build.wndr3700|Netgear WNDR3700]] | Build the Netgear WNDR3700 firmware ​ |
 +| [[doc:​howtobuild:​build.dockstar|Seagate Dockstar]] | Build the Seagate Dockstar firmware ​ |
 +| [[doc:​howtobuild:​tl-mr3420.build|TP-Link TL-MR3420]] | Build the TP-Link TL-MR3420 firmware |
 +| [[doc:​howtobuild:​wireless-router-with-a-3g-dongle|3G-Dongle]] | Build firmware including UMTS-Modem support ​ |
 +| [[doc:​howtobuild:​single.package|single package]] | Compile and package only one single package ​ |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Vývoj =====
 +Specifická dokumentace úkolů souvisejích s vývojem.
 +
 +^ Strana ^ Popis ^
 +^ Jak na nepodporovaná zařízení ^^
 +| [[doc:​devel:​hw.hacking.first.steps| První kroky]] | První kroky na nepodporovaném zařízení |
 +| [[doc:​devel:​add.new.platform|Přidání platformy]] | Souhrn kroků pro přidání podpory pro novou platformu |
 +| [[doc:​devel:​add.new.device|Přidáni ovladače]] | Jak přidat podporu pro nové zařízení ​ |
 +^ Kernel stu<​html>&#​64256</​html>​ ^^
 +| [[doc:​devel:​drivers]] ​ | Stuff related to drivers ​  |
 +^ OpenWrt ^^
 +| [[doc:​devel:​debugging|Debugging]] ​   | On Debugging ​ |
 +| [[doc:​devel:​env|Build environments]] | Manage different configurations and files in a single Buildroot |
 +| [[doc:​devel:​links.software.libraries| Software Libraries]] | What libraries you could use  |
 +| [[doc:​devel:​crosscompile|Crosscompile]] | Cross compile sources into binaries without packaging them |
 +| [[doc:​devel:​packages|Packages]] ​ | Packaging software |
 +| [[doc:​devel:​feeds|Feeds]] ​       | Working with package feeds |
 +| [[doc:​devel:​dependencies|Dependencies]] | Using dependencies for packages |
 +| [[doc:​devel:​patches|Patches]] ​   | Adding, modifying and refreshing patches |
 +| [[doc:​devel:​bugs|Bugs]] | Reporting and tracking bugs |
 +| [[doc:​devel:​uci-lua|UCI-Lua]] ​   | Lua bindings for UCI |
 +| [[doc:​devel:​luci|LuCI]] ​   | Developing LuCI addons |
 +| [[doc:​devel:​config-scripting|Config scripting]] | Using UCI configuration files in shell scripts |
 +| [[doc:​devel:​network-scripting|Network scripting]] | Network scripting and protocol handler API |
 +| [[doc:​devel:​gdb|GNU Debugger]] ​   | Howto use the [[wp>GNU Debugger]] ​ |
 +| [[doc:​devel:​Eclipse|Eclipse IDE]]    | Howto use the [[wp>​Eclipse_%28software%29|Eclipse IDE]] including [[wp>​GNU ​
 +
 +Debugger]] ​ |
 +
 +
 +
 +
 +===== Technické odkazy =====
 +Články pokrývající pozadí informací a technický popis jednotlivých složek OpenWrt . 
 +
 +^ Strana ^ Popis ^
 +^ Utility ^^
 +| [[doc:​techref:​opkg|OPKG]] | OPKG package manager reference |
 +| [[doc:​techref:​mtd|mtd]] ​  | mtd utility reference |
 +| [[doc:​techref:​sysupgrade|sysupgrade]] ​  | sysupgrade script ​ |
 +| [[doc:​techref:​uci|UCI]] ​  | UCI reference ​ |
 +| [[doc:​techref:​luci|LuCI]] | LuCI reference ([[http://​luci.subsignal.org/​|Homepage]]) ​ |
 +| [[doc:​techref:​netifd|netifd]] | Netifd (Network Interface Daemon) reference ​ |
 +^ Funkcionality ^^
 +| [[doc:​techref:​Flash.Layout|Flash Layout]] | How data is stored on the flash  |
 +| [[doc:​techref:​flash|Flash]] ​  | About the different types of flash and what to consider ​ |
 +| [[doc:​techref:​filesystems|Filesystems]] ​  | About the different file systems ​ |
 +| [[doc:​techref:​bootloader|The Bootloader]] | About Booloaders ​ |
 +| [[doc:​techref:​process.boot|Booting]] ​     | About the boot process |
 +| [[doc:​techref:​initscripts|Init Scripts]] ​ | Init script implementation reference |
 +| [[doc:​techref:​preinit_mount|Preinit]] ​    | Preinit, Mount Root, and First Boot Scripts |
 +| [[doc:​techref:​block_mount|Block Mount]] ​  | Block Device Mounting |
 +| [[doc:​techref:​hotplug|Hotplug]] ​          | Hotplug ​ |
 +| [[doc:​techref:​requirements.boot.process|Boot & Init Requirements]]| What the new init system needs to do to be 
 +
 +feature complete compared to current, and goals for improvement |
 +^ Celkově ^^
 +| [[doc:​techref:​brcm63xx.imagetag]] | Information on the firmware image format for brcm63xx |
 +| [[doc:​techref:​header|TRX vs TRX2 vs BIN]] | Information on the different file types|
 +| [[doc:​techref:​externaldocumentation|External Documentation]] | Links to external documentation |
 +