Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

cz:start [2012/11/22 21:17]
cz:start [2014/01/18 20:10] (current)
Line 17: Line 17:
===== Rychlá navigace ===== ===== Rychlá navigace =====
-  * [[toh:start|Podporovaná zařízení]] (seznam podporovaných zařízení, aktuální ale nekompletní. Prosím doplň) - ([[oldwiki:oldtableofhardware|Archive of outdated ToH]])+  * [[toh:start|Podporovaná zařízení]] (seznam podporovaných zařízení, aktuální ale nekompletní. Prosím doplň) - ([[oldwiki:oldtableofhardware|Archivovaný zastaralý seznam]])
  * [[cz:doc:start|Dokumentace předmluva]]   * [[cz:doc:start|Dokumentace předmluva]]
    * **[[cz:doc:howto:user.beginner|Manuál pro začátečníky - Základní koncept OpenWrt]]**     * **[[cz:doc:howto:user.beginner|Manuál pro začátečníky - Základní koncept OpenWrt]]**
-    * [[doc:howto:generic.overview|Generic Basic Howtos]]+    * [[cz:doc:howto:generic.overview|Základní návody pro OpenWrt]]
      * [[doc:howto:generic.flashing|Installing OpenWrt]]       * [[doc:howto:generic.flashing|Installing OpenWrt]]
      * [[doc:howto:generic.uninstall|Uninstalling OpenWrt – Back to OEM firmware]]       * [[doc:howto:generic.uninstall|Uninstalling OpenWrt – Back to OEM firmware]]

Back to top

cz/start.1353615462.txt.bz2 · Last modified: 2012/11/22 21:17 (external edit)