User Tools

Site Tools


cz:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:start [2012/11/22 21:17]
cz:start [2015/05/30 10:41] (current)
obeyhungkul
Line 1: Line 1:
 ====== OpenWrt Wiki ====== ​ ====== OpenWrt Wiki ====== ​
 +[[http://​www.ramuankankerpayudara.com/​|obat kanker payudara]]
 <​html>​ <​html>​
 <table class="​inline"​ style="​width:​50%;​ margin-left:​12%">​ <table class="​inline"​ style="​width:​50%;​ margin-left:​12%">​
Line 17: Line 18:
  
 ===== Rychlá navigace ===== ===== Rychlá navigace =====
-  * [[toh:​start|Podporovaná zařízení]] (seznam podporovaných zařízení,​ aktuální ale nekompletní. Prosím doplň) - ([[oldwiki:​oldtableofhardware|Archive of outdated ToH]])+  * [[toh:​start|Podporovaná zařízení]] (seznam podporovaných zařízení,​ aktuální ale nekompletní. Prosím doplň) - ([[oldwiki:​oldtableofhardware|Archivovaný zastaralý seznam]])
   * [[cz:​doc:​start|Dokumentace předmluva]]   * [[cz:​doc:​start|Dokumentace předmluva]]
     * **[[cz:​doc:​howto:​user.beginner|Manuál pro začátečníky - Základní koncept OpenWrt]]**     * **[[cz:​doc:​howto:​user.beginner|Manuál pro začátečníky - Základní koncept OpenWrt]]**
-    * [[doc:​howto:​generic.overview|Generic Basic Howtos]]+    * [[cz:doc:​howto:​generic.overview|Základní návody pro OpenWrt]]
       * [[doc:​howto:​generic.flashing|Installing OpenWrt]]       * [[doc:​howto:​generic.flashing|Installing OpenWrt]]
       * [[doc:​howto:​generic.uninstall|Uninstalling OpenWrt – Back to OEM firmware]]       * [[doc:​howto:​generic.uninstall|Uninstalling OpenWrt – Back to OEM firmware]]
cz/start.1353615462.txt.bz2 · Last modified: 2012/11/22 21:17 (external edit)