User Tools

Site Tools


pl:doc:howto:obtain.firmware
This wiki is read only and for archival purposes only. >>>>>>>>>> Please use the new OpenWrt wiki at https://openwrt.org/ <<<<<<<<<<

Uzyskanie firmware

Istnieją cztery sposoby uzyskania obrazu firmware OpenWrt

  1. Pobranie wcześniej utworzonego obrazu z sekcji "downloads". Polecane
  2. Użycie Image Builder do wygenerowania Twojego własnego obrazu z przygotowanych wcześniej paczek
  3. Użycie przygotowanego wcześniej SDK do kompilacji źródeł
  4. Pobranie źródeł i kompilacja wszystkiego (kompilacja SDK oraz pakietów) od zera
pl/doc/howto/obtain.firmware.txt · Last modified: 2011/08/17 11:48 (external edit)