User Tools

Site Tools


pl:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
pl:start [2012/12/20 21:55]
pl:start [2015/06/02 15:19] (current)
pier4r Spam removed.
Line 22: Line 22:
     * [[doc:​howto:​generic.overview|Zasadnicze 'jak to zrobić'​]]     * [[doc:​howto:​generic.overview|Zasadnicze 'jak to zrobić'​]]
       * [[doc:​howto:​generic.flashing|Instalacja OpenWRT]]       * [[doc:​howto:​generic.flashing|Instalacja OpenWRT]]
-      * [[doc:​howto:​generic.uninstall|Deinstalowanie OpenWrt – Back to OEM firmware]]+      * [[doc:​howto:​generic.uninstall|Deinstalowanie OpenWrt – Powrót do oryginalnego oprogramowania]]
   * **[[about:​toolchain|OpenWrt Buildroot – About]]**   * **[[about:​toolchain|OpenWrt Buildroot – About]]**
     * [[doc:​packages|Pakiety]] i Kanały ([[doc:​devel:​packages|Tworzenie własnych pakietów]])     * [[doc:​packages|Pakiety]] i Kanały ([[doc:​devel:​packages|Tworzenie własnych pakietów]])
Line 32: Line 32:
 ===== Najnowsze Wydanie ===== ===== Najnowsze Wydanie =====
  
-{{section>​about:​latest#​stable.branch&​noheader&​nofooter&​noeditbtn}}+**{{section>​about:​latest#​stable.branch&​noheader&​nofooter&​noeditbtn}}** 
  
  
Line 40: Line 41:
   * Zapytać na [[http://​lists.openwrt.org/​|Liście Mailingowej]],​   * Zapytać na [[http://​lists.openwrt.org/​|Liście Mailingowej]],​
   * Lub zajrzeć na IRC irc.freenode.net,​ kanał #openwrt.   * Lub zajrzeć na IRC irc.freenode.net,​ kanał #openwrt.
-  * Posiadamy też [[doc:​faq|stronę FAQ]], zaś [[oldwiki:​obsolete.faq|tutaj]] znajduje się stare FAQ dla poprzednich wersji OpenWrt.+  * Posiadamy też [[doc:​faq|stronę FAQ]], zaś [[oldwiki:​obsolete.faq|tutaj]] znajduje się stare FAQ dla poprzednich wersji OpenWrt. ##​master-page:​HomepageTemplate
pl/start.1356036928.txt.bz2 · Last modified: 2012/12/20 21:55 (external edit)