Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

pl:start [2012/12/20 21:55]
marszczybrew utworzono
pl:start [2012/12/20 21:58] (current)
marszczybrew poprawiono część o powrocie do oprogramowania OEM
Line 22: Line 22:
    * [[doc:howto:generic.overview|Zasadnicze 'jak to zrobić']]     * [[doc:howto:generic.overview|Zasadnicze 'jak to zrobić']]
      * [[doc:howto:generic.flashing|Instalacja OpenWRT]]       * [[doc:howto:generic.flashing|Instalacja OpenWRT]]
-      * [[doc:howto:generic.uninstall|Deinstalowanie OpenWrt – Back to OEM firmware]]+      * [[doc:howto:generic.uninstall|Deinstalowanie OpenWrt – Powrót do oryginalnego oprogramowania]]
  * **[[about:toolchain|OpenWrt Buildroot – About]]**   * **[[about:toolchain|OpenWrt Buildroot – About]]**
    * [[doc:packages|Pakiety]] i Kanały ([[doc:devel:packages|Tworzenie własnych pakietów]])     * [[doc:packages|Pakiety]] i Kanały ([[doc:devel:packages|Tworzenie własnych pakietów]])

Back to top

pl/start.1356036928.txt.bz2 · Last modified: 2012/12/20 21:55 by marszczybrew