User Tools

Site Tools


pl:start
This wiki is read only and for archival purposes only. >>>>>>>>>> Please use the new OpenWrt wiki at https://openwrt.org/ <<<<<<<<<<

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
pl:start [2012/12/20 21:55]
pl:start [2015/12/14 13:08] (current)
tmomas
Line 1: Line 1:
 +====== OpenWrt Wiki ====== ​
 +===== O Projekcie =====
  
 +{{section>​about:​start&​noheader&​nofooter&​noeditbtn&​firstseconly}}
 +
 +===== Szybka Nawigacja =====
 +  * [[toh:​start|Wspierane Urządzenia]] (Table of Hardware, aktualna, ale nie kompletna. Proszę wysyłać) - ([[oldwiki:​oldtableofhardware|Archiwum przeterminowanych ToH]])
 +  * [[doc:​start|Przegląd Dokumentacji]]
 +    * **[[doc:​howto:​user.beginner|Poradnik początkującego - podstawowe wprowadzenie do OpenWrt]]**
 +    * [[doc:​howto:​generic.overview|Zasadnicze 'jak to zrobić'​]]
 +      * [[doc:​howto:​generic.flashing|Instalacja OpenWRT]]
 +      * [[doc:​howto:​generic.uninstall|Deinstalowanie OpenWrt – Powrót do oryginalnego oprogramowania]]
 +  * **[[about:​toolchain|OpenWrt Buildroot – About]]**
 +    * [[doc:​packages|Pakiety]] i Kanały ([[doc:​devel:​packages|Tworzenie własnych pakietów]])
 +  * [[meta:​|MetaWiki]]:​ Dyskusje na temat Wiki.
 +    * [[inbox:​|Inbox]]:​ Strefa dla nowych artykułów.
 +
 +  * **[[doc:​TODO]]**
 +
 +===== Najnowsze Wydanie =====
 +
 +**{{section>​about:​latest#​stable.branch&​noheader&​nofooter&​noeditbtn}}**
 +
 +
 +
 +===== Pytania? =====
 +  * Tu jest krótka ​ [[http://​downloads.openwrt.org/​kamikaze/​docs/​openwrt.html|instrukcja OpenWRT]]
 +  * Możesz też sprawdzić [[http://​forum.openwrt.org/​|nasze Fora]],
 +  * Zapytać na [[http://​lists.openwrt.org/​|Liście Mailingowej]],​
 +  * Lub zajrzeć na IRC irc.freenode.net,​ kanał #openwrt.
 +  * Posiadamy też [[doc:​faq|stronę FAQ]], zaś [[oldwiki:​obsolete.faq|tutaj]] znajduje się stare FAQ dla poprzednich wersji OpenWrt. ##​master-page:​HomepageTemplate